Slide Marcus van Teijlingen danser | visagist | presentatietrainer

Disclaimer

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Marcus van Teijlingen (ook genoemd: eigenaar) , die alle rechten behoudt op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen, videobeelden etc.) die weergegeven wordt op deze website.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Marcus van Teijlingen aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ook garandeert de eigenaar niet dat de website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Marcus van Teijlingen kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. Deze website kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Marcus van Teijlingen. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Marcus van Teijlingen. Marcus van Teijlingen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marcus van Teijlingen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel worden gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

Marcus van Teijlingen dankt  de hierna genoemde foto- en videografen voor  het beschikbaar stellen van beeldmateriaal:  LPXfoto, Willemijn Roeland, Niek Erents, FLOOR Film Dans en VIB
Het beeldmateriaal van genoemde rechthebbenden zal door Marcus van Teijlingen uitsluitend worden gebruikt voor deze internetsite.

Marcus van Teijlingen is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Contact formulier

Heeft u nog verdere vragen?

Neem dan gerust contact met ons op!